Bij ons zijn persoongegevens veilig!

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018 
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij werken hierbij met een beveiligde verbinding, een zogeheten SSL-verbinding. Uw privacy is een serieuze zaak voor ons. Wij houden ons dan ook streng aan de privacywet 2018

Wie krijgt uw gegevens te zien?

Om uw order op een correcte wijze uit te kunnen voeren hebben we enkele gegevens van u nodig. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen,voor zover deze partijen betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Dit kan een fabrikant zijn, maar ook een groothandel. Echter worden de gegevens enkel en alleen gebruikt om uw bestelling af te kunnen leveren op het juiste adres. Indien wij niet over de gevraagde gegevens kunnen beschikken, dan kunt u bij ons geen bestelling plaatsen, daar wij dan niet weten wie u bent, en waar wij de door u bestelde goederen mogen afleveren.

Onze eigen gegevens

Deallervoordeligste.be

Gestelsedijk 26
3920 Lommel

Tel:011-547643

 

KvK-nummer: 04035067

 

BTW-identificatienummer: NL0132.02.935.B01

 

Wet bescherming persoonsgegevens

De interne privacy richtlijnen van onze webwinkel zijn in overeenkomst met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U ontvangt van ons geen ongewenste en/of ongevraagde e-mail.

De wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u het recht op inzage in de door u verstrekte gegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U kunt deze gegevens schriftelijk bij ons opvragen. Mocht u een klacht hebben, en deze willen indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, dan kunt u dat hier doen.

 

Inzage in uw gegevens

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst aan te passen is dit altijd mogelijk.

 

Duur van de opslag van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens na het verwerken van uw bestelling enkel en alleen voor de garantie die u heeft op onze producten. Dit kan een jaar zijn, maar ook 15 jaar. Het is dus geheel afhankelijk van de garantietermijn die u heeft op de door u aangekochte producten. Hiermee kunnen wij o.a. controleren wanneer u uw aankoop heeft gedaan, en of u recht heeft op garantie. Zodoende kunnen wij u beter van dienst zijn.

 

Cookies op onze website

Wij willen u erop attenderen dat wij gebruik maken van cookies die wij gebruiken om ons serviceniveau te verhogen, en de werking van de site te garanderen.

 

Het laten verwijderen van gegevens

Wij attenderen u erop dat indien u dit wenselijk vindt, u deze gegevens kunt laten verwijderen uit ons bestand. Indien u dit aangeeft, zullen wij dit voor u verzorgen.

 

Welke gegevens hebben wij nodig voor het verwerken van een bestelling?

Voornaam
Achternaam
Email
Telefoon
Adresgegevens
Afleveradresgegevens
Land & Provincie