Garantie op onze producten

Wanneer u een produkt bij ons koopt, heeft u ten allen tijde, mits u het produkt normaal gebruikt, recht op een goed produkt. Mocht een produkt niet aan uw verwachtingen voldoen, dan zullen wij de garantiebepalingen uit het Burgerlijk Wetboek onverkort tegenover u nakomen. U dient daarvoor in ieder geval binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek contact met ons op te nemen.