Retourbeleid

U heeft als consument de mogelijkheid de koopovereenkomst, binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel,  zonder opgave van redenen, te annuleren.

Het retourneren kunt u zowel telefonisch of per e-mail info@deallervoordeligste.be doorgeven.

U kunt het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking te retourneren, conform de door de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Welk bedrag krijgt u retour en binnen welke termijn ?

Het aankoopbedrag (inclusief de eventuele verzendkosten)  zal na ontvangst van het(de) artikel(en), door deallervoordeligste.be zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen aan u terugbetaald worden.

De kosten van de retourzending worden door ons niet vergoed.